Onsite Secretary/Contract 1 year, able to be Permanent staff

Adecco Bangna Recruitment Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Secretary
 • Saraburi
 • English communication

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์คุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์คุมอง
 • มีความสนใจงานด้านการศึกษา
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
 • พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ
 • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดกลาง

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านการบริหาร
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล