Finance & Accounting Manager

Wisen Consultant Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Manage the day to day financial activities
  • Analyze the organizations revenues, expenses
  • Prepare the organization financial reports

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง
  • อายุ 23-32
  • ปริญญาตรี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล