• ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
  • พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ
  • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดกลาง

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านการบริหาร
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล