• Male, age 47-50 years old
 • Bachelor degree of Engineering only (IE, ME, EE)
 • 20 years in plant operation with automotive field

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 40-50 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • At least 5 years experience in related field.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor's Degree in Finance ,Accounting
 • Good command of English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plant Manager, Assistant GM, General Manager
 • P&L
 • metal stamping, roll forming and welding

01-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • bachelor’s degree in Business Administration
 • 7-15 years in related field, general affairs
 • Good command of spoken and written English.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Food retail operation
 • Experience in hospitality or food retail is prefer
 • base in pattaya

30-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female Age 38 -42 years’ old.
 • Bachelor’s Degree in General Management
 • Good command in English both spoken and written.

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-38 ปี
 • ประสบการณ์ทางานด้านการขาย ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตของอ

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-38 ปี
 • ประสบการณ์ทางานด้านการขาย ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตของอ

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1.มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในและระบบบัญชีการเงิน
 • 2.มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในบริษํทจำกัดมหาชน
 • 3.สามารถทำงานประจำที่ บางนาและจ.ชลบุรี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล