• ปริญญาตรี-โท -บริหารจัดการ/การตลาด/วิศวกรรม/เกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านงานการเกษตรอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

DEPUTY COO (ENERGY BUSINESS)

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
  • Fluent in English
  • Having experience in formulating policy

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิชา พืชไร่ เกษตรศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกถั่วลิสง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล