• Age 25-35 years old, Thai nationality only
  • 2-3 years experience in Sales and/or Marketing
  • Good negotiation and communication skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • อายุ 20 - 30 ปี
  • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล