Promotion Manager

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Promotion planning, strategy and development
 • Promotion execution
 • Promotion evaluation and budgetary control

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage outsourced agency to develop
 • Manage content in company’s website
 • Co-ordinate HQ in Japan to develop product

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
 • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 30 - 40 ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล