Marketing Manager / Director

Grand Homemart Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดอย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์บริหารทีมงานอย่างน้อย 5 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล