• อายุตั้งแต่ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีใจรักด้านบริการลูกค้า

19-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
  • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

19-Oct-16

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
  • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล