Finance & Accounting Manager

Wisen Consultant Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Manage the day to day financial activities
  • Analyze the organizations revenues, expenses
  • Prepare the organization financial reports

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Good English Communication
  • Experience in Automotive/Steel Industry prefered
  • Many years in overall factory management

18-Oct-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

Executive Secretary

SIMPLE FOODS CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

  • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาด บัญชี ฯลฯ
  • ประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 5 ปี
  • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดี

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล