• ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์การด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีทักษะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล