• รับผิดชอบงานสรรหา - ว่าจ้าง
 • จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินได้อื่นๆ
 • สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Partner with Business Leaders & HR teams
 • Lead and facilitate MD & HR Working Committee
 • Develop effective recruiting channels and monitor

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good opportunity to work with global company
 • Manage C&B Team
 • Good in English communication

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • 7 – 10 years’ experience in HRD functions
 • Good command in English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in HR generalist.
 • Good Knowledge of HR.
 • Ability to communicate in Japanese will be a plus.

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • hr, human resources, training
 • hrd, hrm, manager
 • recruitment, employee relation

07-Dec-16

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถฝึกอบรมได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Human Resources
 • General Affair
 • Administration

06-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Atleast 3-5 years exp in, C&B,welfare, Payroll
 • Strong HR Process, Labor Law. Team player
 • Good in English, Proficient MS Office

06-Dec-16

 

Applied
 • 5-8 years’ experience in various HR functional
 • English speaking in multinational organization
 • Full-time permanent role based in Rayong

06-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 5 years experiences in HR Management Level
 • Able to relocate to Maptaphut - Rayong
 • HR generalist, shared service experience is a plus

05-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบริหารงานบุคคล
 • สามารถขับรถยนต์ได้

05-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานสรรหาว่าจ้าง ส้มภาษณ์พนักงาน
 • ดูแลการทำข้อมูลการคิดเงินเดือน ค่าล่วงเวลา
 • ดูแลเรื่องการแจ้งเข้า - แจ้งออกประกันสังคม

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Specialist
 • HR Assistant Manager
 • HR&Admin Role

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR analysis
 • Compensation and benefits
 • implement policies

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Payroll-Attendance-Over time-Yearly Tax report
 • Visa & Work perm
 • Assigned by the Search Committee

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • The full scope of HR activities including employee
 • Providing HR consultancy and advice to line
 • Managing and participating in HR related projects

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HR, Management or any related field
 • 5-8 years’ experience in various HR functional
 • Experience in working for an English speaking

02-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสรรหา - ว่าจ้าง
 • จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินได้อื่นๆ
 • สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic Salary THB 50,000 – 60,000
 • Working Location: Rayong
 • Manufacturing - Chemical and Food

01-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล