• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Control and monitor field force headcount
  • Update and follow up on recruitment status
  • Monitor promoter performance and provide feedback

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Mature, proactive, high responsibility, service
  • Proven ability to influence and coach at all level
  • Able to work at Northern Region Industrial Estate

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล