• HR Generalist
 • HRIS,C&B
 • Regional HR

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการ
 • ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
 • Minimum 5 years in payroll admin or benefits admin
 • Good communication and can communicate in English

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีหรือโทรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล