• Compensation Specialist - HR
  • Location : Chaengwattana
  • 3-5 years of working experiences.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
  • มีความรู้กฎหมายแรงงานและงานบริหารบุคคลเป็นอย่างดี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Coordinates with all EWS countries
  • Consolidates, maintains and updates Group level
  • Provide support to the Group C&B Manager

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล