• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้าน HRD เน้นงานยุทธศาสตร์งานบุคคล
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Oct-16

 

Applied
  • Knowledge of compensation and benefits.
  • CCP, CBP, or CEPS certifications preferred.
  • Executive/Board compensation experience.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล