• สามารถทำงานเป็นทีมและบริหารทีมงานได้
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารโรงเรียน
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ด้านการบริหารร้านอาหาร
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการจัดการร้านอาหาร

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล