Production Supervisor

May Ao Foods Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

  • ควบคุมกระบวนการผลิต
  • ควบคุมต้นทุนการผลิต
  • สามารถคิดคำนวนได้

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศ : ชายอายุ : 30-35 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Director

Biolab Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

  • experience in pharmaceutical or related fields
  • Good command in English
  • Good Team management

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล