• บริหาร จัดการงานในฝ่ายผลิต
  • กำหนดกลยุทธ์การทำงานของฝ่ายผลิต
  • หาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล