• สามารถสร้างยอดขายได้
 • มีความรู้ด้านการบริหารและการจูงใจ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทบทวนข้อตกลง และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

SBT Star Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • บจ.แลนด์มาร์ค พร็อพเพอร์ตี้
 • งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

18-Oct-16

 

Applied
 • จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงาน
 • จัดทำงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
 • ขับรถยนต์ได้

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และการตลาด
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • มีความสามารถในการบริหารคนด้านการตลาด

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล