• Bachelor or Master Degree
 • Business / Marketing / or related fields.
 • Male 30 - 35 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in customs formalities, Freight Forward
 • Strong negotiation, leadership and analytical
 • At least 5 years’ experience in Freight Forward

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

28-Nov-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • บริหารจัดการภายในสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารยอดขาย/บริหารสาขา/หน้าร้าน
 • วุฒิ ป.ตรี

25-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล