• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถใช้งาน Excel ได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์ส่วนตัว

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

05-Dec-16

 

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล