• ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์ ช่างกล
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Truck Sales Consultant (Nakornsawan)

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • Prospect for new business with new/old customers
  • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
  • Make sure customer is satisfied with our sales

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล