• ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์ ช่างกล
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล