• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for enhancing brand image
 • Create demand from sub-dealers & key farmers
 • Provide market information

21-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

19-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

18-Oct-16

 

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล