• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • วางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ
 • พัฒนา และหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for enhancing brand image
 • Create demand from sub-dealers & key farmers
 • Provide market information

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

26-Oct-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

25-Oct-16

 

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล