• เพศชาย – หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • 2 -3 ปี ทางด้านการเงินหรือพัฒนาธุรกิจองค์กร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fund Manager License is a must
 • Bloomberg, analytical skills – financial statement
 • Good communication skills in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in any field
 • An interest in financial products
 • Good command of spoken and written English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ MIS
 • มีความรู้และความเข้าใจทางด้านการบริหารความเสี่ยงโ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นได้ เช่น Excel,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • English Skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • age less than 35 years
 • Good command of English, computer literacy
 • Preferably with CISA or CFA Level 1

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in related field ie. Business Admi
 • 3-5 years of experience in equity investment
 • Proven analytical capability,organizational

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fund Administration
 • Life insurance
 • Reconciliation

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Real Estate, Economics, Finance
 • Licensed Property Fund Manager and/or REIT Manager
 • Strong analytical skill

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investment
 • Banking
 • Automotive

08-Dec-16

 

Applied
 • At least 7-10 years experience in finance function
 • Cash management, loan, Budgeting and forecast
 • Advanced analytical, interpersonal and adaptive

08-Dec-16

 

Applied
 • Dreegree finance
 • finance
 • Experience 5 Year Up

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance.
 • Experience in fund operations, 3-5 years.
 • Good command of English and Computer literacy.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Solid knowledge of banking products and operations
 • Experience working at audit firms

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Urgently Required !!!
 • Fund Manages license.
 • Good command in English.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 38 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ 6 – 8 ปี ด้านสำนักกรรมการบริหาร
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

NTAsset

ยานนาวา

 • Accounting and Administration
 • Financial report
 • Accounting

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Business, Economics
 • Experience in the Accounting, Consulting
 • Communicates well verbally in Thai and English

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree majoring of Finance or related
 • Skill in Financial and Fund management
 • Work well under pressure and service minded

07-Dec-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Relationship Manager (MGR/AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax

07-Dec-16

 

Applied
 • คำนวณและประกาศ มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินส
 • จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อส่งให้แก่สำนักงานกำกับหล
 • บันทึกบัญชีของกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรอง

07-Dec-16

 

Applied

Corporate Credit Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit analysis
 • wholesales banking
 • corporate banking

07-Dec-16

 

Applied
 • Financial Planning
 • Experience in FX Swap is an advantage
 • Risk Management

07-Dec-16

 

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดตั้งกองทุนรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Settlement Operation
 • การลงบัญชีหลักทรัพย์
 • Fund Administration

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mutual fund product
 • conduct performance analysis
 • investment strategies

06-Dec-16

 

Applied
 • Master or Bachelor in Accounting, Finance
 • Experience in banking,finance and asset management
 • Knowledge of capital markets and financial

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Have direct experienced in Derivative Trader
 • Have a good command of spoken and written English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Manager, IR manager
 • Real Estate, Property
 • Good English communication

05-Dec-16

 

Applied
 • Age between 23-27
 • Master’s degree in finance
 • Good command in English (TOEIC 650up)

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ลงทุน
 • ประกันภัย

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-4 years in relevant working experience
 • Preferably working in Fund Administration Services
 • Strong interpersonal skill and communication

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , บัญชี ,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน หรือ สินเชื่อ
 • วิเคราะห์และบริหารจัดการกองทุนที่รับผิดชอบ

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or female Age between 23-28 years
 • degree in Finance/Banking/BA or a related business
 • Minimum 2 years working experience

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax

03-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Financ
 • Work Experience : At least 7-10 Years’ experience
 • good command of English

01-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างน้อย 2 ปี
 • อบรมการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน และวางแผนการลงทุน
 • สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้พนักงานสาขาและลูกค้าได้

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance
 • Knowledge of Risk Management, Internal Control
 • Age 25 - 35 years old, Good command in English

17-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล