• Bachelor Degree in Engineering
  • 2-3 years of experience in Computerized
  • Experience in Computerized Maintenance

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
  • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

08-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย เท่านั้น อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • จบนิติศาสตร์

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล