• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารและการสื่อสาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age over 38 years old.
 • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
 • at least 12 years in manufacturing environment

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีความชอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome Guest of Company (Japanese).
 • Female age between 21-25 years old.
 • If Japanese certificate level N3 up

01-Dec-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22 - 30
 • Bachelor's Degree in Japanese
 • 1 - 3 years working experience in Interpreter

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการเอกสาร แปลจีน - ไทย
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง
 • ติดต่อประสานงานต่างประเทศ

30-Nov-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

30-Nov-16

 

Applied
 • International trade experience
 • Project / Program manager
 • ERP, PLM tools

29-Nov-16

 

Applied
 • Male/Female , Age 25 years old up
 • 2 years up exp in Marketing
 • Good in Japanese with JLPT N3 Up

29-Nov-16

 

Applied
 • พูด สื่อสาร และแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น

29-Nov-16

 

Applied
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน-ภาษาพม่าได้ดี
 • สื่อสารระหว่างพนักงานพม่าในการเบิกอุปกรณ์การทำงาน
 • เป็นผู้ดูแลพนักงานพม่าในกรณีเกิดอาการเจ็บป่วย

29-Nov-16

 

Applied
 • พูด สื่อสาร และแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น

28-Nov-16

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง,งานฝึกอบรม,ทำเงินเดือน
 • จบปริญญาตรี-ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 3 ปี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล