• จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
  • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย
  • จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
  • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
  • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Master degree in Social Science
  • five years’ experience in Project Management
  • Human Resources Development

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล