• จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25 - 35
 • Degree in Public Administration , Law
 • 5-8 years working experience in Community Relation

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master degree in Social Science
 • five years’ experience in Project Management
 • Human Resources Development

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 2+ years of professional experience preferred
 • Thai fluency is mandatory (written and spoken)

02-Dec-16

 

Applied
 • ความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงาน HR ไม่น้อยกว่า 5 ปี

02-Dec-16

 

Applied

Plan International - Consultancy

Plan International Inc.

กรุงเทพมหานคร

 • Cover key aspects of social, political, economic
 • Major gaps in children’s rights and equality
 • provide a reliable overview of children's rights

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree
 • experience in the field of public health, HIV
 • At least five year of experiences

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

01-Dec-16

 

Applied
 • Monitors budgets of partner NGOs
 • Provides technical support in accounting
 • Reviews partner NGO financial reports

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล