• เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3 years experience in Order management
  • Experience user in ERP / SAP system
  • Be able to base in Petchburi Province

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล