• มีประสบการณ์ทำงานในด้านดูแลพื้นที่เช่า
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เคยทำงานงานในองค์การของศูนย์การค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • รักงานบริการ มี service mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานบริการ บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น ขยัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Above in any fields
 • Experience in Customer Service is required
 • Good interpersonal skill and result-oriented

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย
 • รักงานบริการ มี service mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เกรดเฉลี่ยสะสม มากกว่า 2.70 ขึ้นไป
 • ให้บริการข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และแนะนำสินค้า
 • สนับสนุนการขายสินค้า ตามนโยบายของทางบริษัท

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ , อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การขาย การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge about OTA and reservation knowledge
 • Good knowledge about Koh Samui market
 • Good practice of Amadeus computer software

13-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล