Personal Assistant

THAICOM Public Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Professional manner and service oriented
 • At least 5 years experience in secretarial role
 • TOEIC score above 800

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CALL CENTER OFFICER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 1 year of experience in a call center, reception
 • Male / female Thai nationality
 • Aged not over 35 years old

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช-ปวส. ทุกสาขา
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

24-Oct-16

 

Applied
 • การปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียน 24 ชั่วโมง 7 วัน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี / ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้

24-Oct-16

 

Applied

Reception Officer

THAICOM Public Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Welcome and take care of visitors or customers
 • Answer, transfer and make phone calls
 • Provide preliminary information to customers

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Call Center

O2 Plus Ltd.

ปากเกร็ด

 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

21-Oct-16

 

Applied

Customer Support Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
 • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

20-Oct-16

 

Applied
 • at least 5 years of Sales Management
 • Exhibition&Event Management
 • Sales target Challenging and Team building

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล