• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Nursing
 • 1-2 year experience as a medical representative
 • Good command of English.

29-Nov-16

 

Applied

Nurse/พยาบาล

Rohm Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Have Knowledge about ISO 18000
 • Contract Agreement 1 year

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล