• Bachelor’s Degree in Pharmacy, Nursing
 • 1-2 year experience as a medical representative
 • Good command of English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

05-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

01-Dec-16

 

Applied

Nurse/พยาบาล

Rohm Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Have Knowledge about ISO 18000
 • Contract Agreement 1 year

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

18-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล