• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • พัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขานักเทคนิคการแพทย์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง-สมบูรณ์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree on Technical education
 • Knowledge of GMP/FDA requirements
 • Experience in technical service / maintenance

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

25-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน GMP และ ISO เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน Pharmaceutical Manufacturing Process

24-Oct-16

 

Applied
 • prepare documents needed for production
 • knowledge supply chain framework
 • Maintains the production schedule

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล