• โครงการจัดรับ ณ สถานศึกษา
 • สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 • ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครงานและสอบข้อเขียน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • บุคลิกภาพดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ละเอียดรอบคอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
 • ขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Settlement Operation
 • การลงบัญชีหลักทรัพย์
 • Fund Administration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุม และดูแลระบบงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
 • ควบคุมและจัดการการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบ
 • แนะนำ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Banking - Financial Services Banking Consultant
 • mobile payments and Payment Architecture
 • implementing IT solutions

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • THAI NATIONALITY ONLY
 • Have working experience in Banking
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting.
 • Willing to work at least 2.5-3 years.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MBA / Financial Engineering graduates.
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Excellent communication and interpersonal skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience of IT project management
 • Software development and Programming
 • Good communication in Thai and English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Salary and Benefits
 • Huge career growth potential
 • Located in Bangkok

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting.
 • Willing to work at least 2.5-3 years.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MBA / Financial Engineering graduates.
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Excellent communication and interpersonal skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management
 • Ensure that business units meet regulation
 • Assess and provide recommendations

05-Dec-16

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

05-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male - Female, Age between 25-35 year old.
 • 4-8 years experience in Account, Finance field.
 • Good command in spoken and written English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

05-Dec-16

 

Applied
 • Institution Settlement
 • ชำระราคาสถาบัน
 • Operation

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance
 • accounting
 • analysis

05-Dec-16

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

05-Dec-16

 

Applied
 • dealing and maintain customer satisfactions
 • sell the company products, solutions and services
 • Ensure new concepts, sales strategy, channel-part

05-Dec-16

 

Applied
 • รักงานบริการและมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี, ปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • Credit analyst, Financial analyst, Leasing
 • Analyze credit
 • consultancy service

05-Dec-16

 

Applied
 • supervision of housing and secured personal loans
 • Business and marketing intelligence
 • Develop sales and marketing strategies

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Having year of experiences for 1-3 years.
 • Good command of English and Thai

04-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

04-Dec-16

 

Applied
 • Perform in-depth analysis & Prepare presentation
 • Assist to implement recommendations
 • Establish working relationships with clients

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Economics / Business
 • 5 years of experiences in Risk Management field.
 • Good command in English writing and speaking

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for gathering and analyzing knowledge
 • Generate knowledge development through compiling
 • Assist clients with sourcing diagnostic programs

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing all accounting and finance functions
 • Recording and maintaining accurate books
 • Preparing and presenting monthly reporting package

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Teller/Customer Service Enabler

Citibank , N.A.

กรุงเทพมหานคร

 • To support customer service needs
 • To constantly provide excellent service quality
 • To be able to analyze and resolve customer

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in CLMV or AEC
 • Investment Banking, New business acquiring, M&A
 • Certified Financial Analyst

02-Dec-16

 

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

01-Dec-16

 

Applied

Telesales

Ascend Group Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • New graduates welcome
 • Sales skills
 • Excellent communication

01-Dec-16

 

Applied
 • Fast track program
 • 3 years working experience
 • No banking experience is welcomed

01-Dec-16

 

Applied
 • Good Command of English and Thai
 • Experience in Leasing Business is required
 • 2-3 years experiences in managing a team

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience in accounting / finance
 • CPD required
 • Good command of spoken and written English

01-Dec-16

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

01-Dec-16

 

Applied
 • Mainframe Technical Support
 • 5 years' experience in Mainframe
 • Good communication in English

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล