• Experienced in Finance, Accountant or related
 • Good in Mathematic
 • New graduated are welcome to apply

21-Oct-16

 

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • K SME Career Day เสาร์ที่ 19 พ.ย. 59
 • SME Relationship Manager
 • SME Associate Relationship Manager

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

19-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล