• Developing financial and accounting management
  • Prefer working experience from Leasing or Banking
  • Good command of English

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 30
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
  • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล