• รักงานบริการและงานขาย
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied

Dunning Officer

T Leasing Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล