• นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • ประกันชีวิต วินาศภัย ผู้แนะนำการลงทุน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in banking or consulting firm
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Entrepreneurship with P&L responsibility

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop strategic directions & Business plans
 • Initiate and execute new project initiatives
 • Conduct and analyze market and competitive

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform analysis, data modeling, propensity models
 • Monitor overall portfolio and sub-portfolio
 • Initiate action plan to adjust portfolio

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้
 • ส่งประเมินราคาหลักประกันและจัดทำเอกสาร
 • จัดทำCustomer review และเอกสารประกอบการพิจารณา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer (CPD mandatory)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years of exp in Chief Financial Officer position
 • Manages financial feasibility for whole company
 • Must have CPD certificate

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Foreign Exchange Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Foreign Exchange
 • Treasury
 • Wholesales Banking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • สามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • ปวส. - ปริญญาโท

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in business administration
 • Having year of experiences for 1-3 years.
 • Good command of English and Thai

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance & Risk Manager

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Risk-finance integration projects
 • Data management
 • Analytics background is a plus

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้านการคำนวณพอสมควร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in financial modeling
 • Thai national with Master’s degree in business
 • analyzing foreign investment fund

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager - Corporate

Savills (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Meets accounting financial objectives by forecasti
 • Achieves accounting operational objectives
 • Maintains financial security

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of E-Business Marketing

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

26-Oct-16

 

Applied
 • Risk Management
 • Ensure that business units meet regulation
 • Assess and provide recommendations

26-Oct-16

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Payroll
 • HR
 • Administration

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or a Master's degree in economic
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Experience in economic policy research,

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or above in Finance or Accounting
 • 1-2 years experience in Budget control, Finance
 • Good in English

26-Oct-16

 

Applied
 • Thai citizen. age: Not over 45 yrs
 • Degree in Accounting & Finance & Economics
 • 15 years exp financial analysis, business analys

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in retail product or marketing.
 • At least 5 years of experience in Banking business
 • Excellent English communication.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

TMB Management Trainee 2017

TMB Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 0-1 Year of Experience
 • Bachelor or Master of Finance, Business, Econ etc.
 • Attractive salary package

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • จัดทำบัญชีและงบการเงินของกองทุน
 • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน/ทรัพย์สินสุทธิ หน่วยลงทุน

25-Oct-16

 

Applied
 • Contract 1 year/ Renewable
 • Finance or Banking background prefered
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

25-Oct-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • โอกาสความก้่าวหน้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี การเงิน
 • 35,000- 40,000

25-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Client Service

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Client Service
 • Call Centre
 • Customer Service brokerage

25-Oct-16

 

Applied
 • Analyze factors to liquidity risk and IRRBB
 • Monitor report on credit and deposit movement
 • Degree in Accounting, Finance and Economics

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Manager-Finance

IAC APM Automotive Systems Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CPA, CPD or Bachelor’s Degree in Finance
 • Leads local account team, organize the necessary
 • Ability to work with one assistant to perform

24-Oct-16

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

24-Oct-16

 

Applied

Payroll Analyst (Finance Department)

MI Square Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in data analysis and financial planning
 • Extracting and analyzing financial data
 • Proficiency in English

24-Oct-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience in SME, Business
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Study and understand business and financial needs

24-Oct-16

 

Applied
 • Master’s Degree in quantitative fields
 • Minimum 1 year of R/Python/Scala/Java/C#/C++
 • ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สาขาราษฎร์บูรณะ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree / Master's Degree
 • สามารถทำงานเสาร์ หรืออาทิตย์ได้
 • ปฏิบัติงานที่อาคาร แจ้งวัฒนะ

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Initiate promotions for AEON co-brand cards
 • Drive and increse co-brand cards spending
 • Evaluate the promotion campaigns

24-Oct-16

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

24-Oct-16

 

Applied
 • supervision of housing and secured personal loans
 • Business and marketing intelligence
 • Develop sales and marketing strategies

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 30,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

24-Oct-16

 

Applied
 • Strong in Tax skills, CPA is a plus
 • Dynamics, Energetic with people skills
 • 100-150K plus 5 months bonus

24-Oct-16

 

Applied

ME Place Representative

TMB Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge Banking product and E-banking
 • Have a creative and initiative mind
 • Excellent interpersonal skills and problem solving

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Team Lead
 • Deposit Products
 • Banking and Finance

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle investment transaction,M&A,due diligence
 • Able to travel abroad,Analytical, problem solving
 • An experience in Finance&Banking/Advisory firm

24-Oct-16

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting with CPA
 • 4 years experience in fixed overhead
 • Good English a pre-requisite

23-Oct-16

 

Applied
 • รับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3/ปี 4
 • ปฎิบัติงานศูนย์ธุรกิจ SME KBank ทั่วประเทศ

21-Oct-16

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

21-Oct-16

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a large Thai bank
 • Exciting career

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • derivatives
 • TFEX
 • ตราสารอนุพันธ์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล