• ปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล