• Web Content Editor
  • Female
  • Good English and interpersonal skills

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
  • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล