• PR activity
  • CSR activity
  • press release

27-Oct-16

 

Applied
  • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
  • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล