• Web Content Editor
  • Female
  • Good English and interpersonal skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
  • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • PR activity
  • CSR activity
  • press release

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล