• 3+ years of leadership experience in digital media
 • 2+ years of experience in real estate/tech sectors
 • Lead a team of Content Specialists and Editors

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience producing sharp digital/offline content
 • Ability to develop real estate/lifestyle content
 • Degree in media, advertising, marketing, business

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Social media
 • Advertising, Communications, Journalism

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การเขียนข่าวเศรษฐกิจ
 • สามารถวิเคราะห์ข่าวและนำเสนอประเด็นได้ชัดเจน

13-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล