• ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Head of Life Insurance Manager,Thai Nationality
 • 10 years exp as a manager at Life Insurance
 • 120,000-150,000 THB + Welfare + Benefit,120-150K

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Policy Administration insurance business
 • Administration management experience
 • international company

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Insurance product development, Excel skill
 • Assistant manager position, market trends
 • Life, A&H Insurance Business,

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Prince II

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 3 years+ exp.in underwriter and insurance business
 • Bachelor in Business, Stats, Maths, Economics
 • Good command of written and spoken English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree holder or Associate
 • Extensive knowledge of insurance and marketplace
 • Excellent leadership and supervisory skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Fresh welcome, 22-35 years old
 • Location: BTS Chongnonsi / Exp in Health Insurance
 • Maintain exiting customers, Develop new customers

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Report financial risk indicators and events
 • Maintain inventory of the in-scope models&review
 • SOA passes (at least 2-3 exams)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 0-7 year experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A good degree with at least 3 year
 • A Degree in Actuarial Science and Insurance
 • Ability to work as a team and independently

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for operational and financial risk.
 • Degree in Risk Management, Actuarial, Finance.
 • Experience in life insurance industry.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product development and pricing.
 • Associate of accredited actuarial organizations.
 • Proficient in MS Excel and database skill.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • พัฒนาแบบจำลองเงินกองทุน จัดทำรายงานเงินกองทุน
 • คำนวณสำรองประกันภัยของผลิตภัณฑ์ และจัดทำรายงาน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Actuary in Life insurance
 • Product pricing
 • Good ENglish

26-Oct-16

 

Applied
 • marketing and financial analyst for FMCG products
 • Experience in analyze financial report, statistics
 • Quantitatively design efficient process for client

26-Oct-16

 

Applied
 • Individual Life Pricing and Product Development .
 • Perform pricing on Prophet.
 • At least 5 years life insurance working experience

26-Oct-16

 

Applied
 • 5-7 years working experience in Insurance Business
 • Clear track record in marketing outcomes.
 • Good command of English.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Fresh welcome, 22-35 years old
 • Location: BTS Chongnonsi / Exp in Health Insurance
 • Good salary + Bonus + Many welfare

25-Oct-16

 

Applied
 • Perform product development, pricing, profit test
 • Background in Actuarial or Statistic
 • At least 5 years experience in actuarial

25-Oct-16

 

Applied
 • evaluate, manage, advise company on financial risk
 • Presenting of reports,explaining their implication
 • Monitor risks, avoid chances of cropping up risks

25-Oct-16

 

Applied

Product Actuarial (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Life Insurance
 • Middle Management
 • Product Actuarial

25-Oct-16

 

Applied
 • At least 8 years’ experience in Actuarial Pricing
 • Actuarial pricing management skill
 • Very good command in English

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor in BA, Health / Nursing related field
 • Exp.in Leadership/insurance business
 • 2 years in customer service field, Good in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in mathematical based subjects
 • Experience in actuary or insurance product
 • Fellowship of internationally recognized actuarial

21-Oct-16

 

Applied
 • Perform economic capital, Solvency II
 • Valuation experience, with preference for IFRS/US
 • Strong technical and analytical skills.

21-Oct-16

 

Applied

Actuary

Talent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Actuary role
 • Strong Training and development
 • Market leading Compnay

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Actuarial, Insurance
 • Experiences in Insurance Product Sales function
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

 

Applied
 • 10 years' experience in Finance Accounitng
 • Non-Life Insurance Experience is a Must
 • Ensuring compliance with the OIC and SEC regulatio

21-Oct-16

 

Applied
 • Master Degree in Actuarial Science.
 • Specialises in the product development.
 • Good command of English.

20-Oct-16

 

Applied

Actuarial Senior Manager

HU&MAR Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Produce and review on life insurance product
 • New product development pricing
 • Produce and analyze the financial reports

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Facility Desgin

FocusCore Group

กรุงเทพมหานคร

 • World Largest Logistic Company
 • Career Development
 • Growing Company

12-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล