• 0 – 3 years’ experience. (new graduate are welcome
  • Degree in B.A. Japanese major or related fields.
  • Japanese level N3 up.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล