• Bachelor Degree in Accounting
  • New grad is Welcomed
  • Good command of English

09-Dec-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล