• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
  • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างกล
  • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล